TEKNOEDIL sh.p.k

HIDROIZOLIM ME BAZE BENTONITI

HIDROIZOLIM ME BAZE POLIMERI

HIDROIZOLIM ME MEMBRANA PVC

DYSHEMETE INDUSTRIALE

Teknoedil sh.p.k

Misioni ynë ( Profili i shoqerise)

Shoqëria Teknoedil sh.p.k. është një ndër lider në fushën e aplikimit dhe tregëtimit të materjaleve të ndërtimit për Hidroizolimet.

Objektivi ynë kryesor  është një zgjidhje e shpejtë dhe e qëndrueshme e problematikave në ndërtim duke përdorur një teknologji të avancuar dhe produkte të çertifikuara të  cilësisë së lartë.

Për të arritur këtë objektiv herë pas here Teknoedil investon në produkte të reja të prodhuara nga kompani nga më të njohurat në Evropë , tashmë një realiet edhe në tregun shqiptar.

Aktiviteti

Teknologjia e lartë, eksperienca dhe profesionaliteti janënëshërbimin tuaj duke na ofruar si partnerin tuaj mëtëbesuar për t’i dhënënjëzgjidhje efikase problematikave  qëndeshni nëkantjeret tuaja.

Pranëmagazinës tonëdo tëgjeni njëgame te gjerëproduktesh me çmime konkuruese për hidroizolimet nëntokësore,taracave, depove tëujit, pishinave, etj.

Stafi i specializuar i Teknoedil ofron konsulencëteknike tëpersonalizuar pranëkantjerit si dhe asistencëtë drejtpërdrejtë për njëaplikim sa më korrekt të materialeve tëtregëtuara.

Na Ndiqni Në

Na ndiqni në rrjetet tuaja të preferuara sociale:

Aktiviteti

Teknologjia e lartë, eksperienca dhe profesionaliteti janë në shërbimin tuaj duke na ofruar si partnerin tuaj më të besuar për t’i dhënë një zgjidhje efikase problematikave që ndeshni në kantjeret tuaja. Lexo Më Shumë

Teknoedil SHPK newsletter

Stay informed on our latest news!

Teknoedil SH.P.K

Materjale Kimike Për Industrinë e Ndërtimit

Shoqëria Teknoedil sh.p.k. është një ndër lider fushën e aplikimit dhe tregëtimit materjaleve ndërtimit për Hidroizolimet.

Objektivi ynë kryesor  është një zgjidhje e shpejtë dhe e qëndrueshme e problematikave ndërtim duke përdorur një teknologji avancuar dhe produkte çertifikuara   cilësisë së lartë.