Impjanti i Perpunimit te Ujrave te Zeza, Shirok - Shkoder

  • Produkti:  Norphen vasche.
  • Kantieri:  Trajtimi i vaskave me rezinë kundër acideve organikë.
  • Vendodhja: Shirok, Shkoder
  • Punime: Stukimi i sipërfaqes, larja me presion, aplikim ''primary epoxid'', dhe aplikim dy duar rifinitura rezine ''norphen vasche''
  • Investitor:  K.F.V. Contractor, Albstar shpk
  • Viti:  2013
  • Sipërfaqja: 900m2
  • Produktet e perdorura:

    Grove Rasante, Proof Mate FD, Norphen Fondo SL, Nophen Vasche.

Na Ndiqni Në

Na ndiqni në rrjetet tuaja të preferuara sociale:

Aktiviteti

Teknologjia e lartë, eksperienca dhe profesionaliteti janë në shërbimin tuaj duke na ofruar si partnerin tuaj më të besuar për t’i dhënë një zgjidhje efikase problematikave që ndeshni në kantjeret tuaja. Lexo Më Shumë

Teknoedil SHPK newsletter

Stay informed on our latest news!

Teknoedil SH.P.K

Materjale Kimike Për Industrinë e Ndërtimit

Shoqëria Teknoedil sh.p.k. është një ndër lider fushën e aplikimit dhe tregëtimit materjaleve ndërtimit për Hidroizolimet.

Objektivi ynë kryesor  është një zgjidhje e shpejtë dhe e qëndrueshme e problematikave ndërtim duke përdorur një teknologji avancuar dhe produkte çertifikuara   cilësisë së lartë.